มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกลิ่น

           กลิ่นเกิดจากการลุกไหม้ด้วยตัวเองของถ่านหิน (Spontaneous Combustion) มีมาตรการการควบคุมคือ ควบคุมปริมาณถ่านสำรองไม่ให้มีมากเกินไป โดยกำหนดให้ใช้ถ่านหินที่บดแล้วให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลดการลุกติดไฟด้วยตนเอง โดยถ่านที่มาก่อนจะใช้ก่อน การเปิดหน้าดินบริเวณบ่อเหมืองจะเหลือดินคลุมถ่านไว้ประมาณ 1 เมตรเพื่อไม่ให้ถ่านสัมผัสกับออกซิเจน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ ทำการบดอัดผิวกองถ่านหินชั่วคราวนอกลานกองถ่านให้แน่น รวมถึงมีทีมงานสำรวจคอยเฝ้าระวังและเข้าดับทันทีหากพบการลุกไหม้ของถ่าน ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ Infrared Thermography (IR) มาช่วยตรวจสอบพื้นที่ที่มีแนวโน้มติดไฟ และหากพบจุดที่เสี่ยงติดไฟก็เข้าดำเนินการควบคุม โดยการบดอัดก่อนที่ถ่านจะเกิดการลุกติดไฟ ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559