มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ

           ด้านคุณภาพน้ำ มีการกำหนดให้แยกจัดการน้ำผิวดินบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆ ออกจากกัน เพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ลดปริมาณน้ำทิ้งที่ต้องระบายออกสู่ธรรมชาติ โดยสูบน้ำจากบ่อตกตะกอน (Settling Pond) มาใช้เป็นน้ำหมุนเวียนในเขตเหมืองให้มากที่สุด โดยนำไปรดน้ำต้นไม้ ฉีดพรมถนนเพื่อลดฝุ่น และใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ส่วนน้ำทิ้งจากขุมเหมืองที่ถูกควบคุมให้ไหลลงสู่ Sump ต่างๆ จะต้องผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะต่อไป นอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ 3 เดือน โดยเก็บตัวอย่างครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี


กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ | 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 โทร. 054-254356


จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559      นับตั้งแต่วันที่ 31/8/2559